Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

OGŁOSZENIE
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku
z dnia 30 października 2020r.

Na podstawie § 24 ust. 1 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów z związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. Z 2020 r., poz. 1758 z poźn. zm.), z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku podjął decyzję, iż osobiste przyjmowanie Interesantów, jak również wszelkie kontrole i oględziny do odwołania  podlegają ograniczeniu.

Ograniczenie nie dotyczy:

- zadań dotyczących oddania obiektów do użytkowania (które rozpatrywane będą na dotychczasowych zasadach);                    
- spraw nagłych i pilnych - związanych z zagrożeniem życia, zdrowia i bezpieczeństwa mienia.


Powyższe nie obejmuje kontroli i oględzin już zaplanowanych, o przeprowadzeniu których
zostali poinformowani zainteresowani.


W pozostałych przypadkach prosi się Interesantów o załatwianie spraw urzędowych:

- droga pocztową: 15-028 Białystok, ul. Słonimska 15/1

- drogą elektroniczną: bialystok@pinb.pl

- za pośrednictwem platformy e-PUAP

- poprzez kontakt telefoniczny pod nr: 85 748 23 06


Przypomnienia wymaga, iż każda osoba stawiająca się w urzędzie, zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy (§ 27 w/w Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r.). Osoby, które nie zastosują się do powyższego, nie zostaną wpuszczone do budynku.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Jednocześnie informuje, że dokumenty wymagane zgodnie z Prawem budowlanym, należy przesyłać w oryginale (np. drogą pocztową) lub poprzez ePUAP (podpisane elektronicznie). Przypomina się, iż podpis elektroniczny dotyczy nie tylko pisma przewodniego, ale także dołączanych do niego załączników. Oznacza to, że każdy z nich winien być opatrzony podpisem elektronicznym.

Podejmowane działania kierowane są troską o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz nasze.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i stosowanie się do przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku

Andrzej Czaban

 

******************

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

w sprawie funkcjonowania Urzędu w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa".Szanowni Państwo, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników zwracam się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.
Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć klientów Urzędu tzn.:
• ograniczamy możliwość umawiania się w siedzibie Urzędu,
• wizyta w siedzibie Urzędu możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym, w przypadkach niecierpiących zwłoki,
• w sytuacjach, w których nie jest to konieczne, prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej).
Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym będę informował na bieżąco.


Z upoważnienia
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Krzysztof Piątek
Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

******************
ul. Słonimska 15/1
15-028 Białystok
tel. 85 748 23 06, fax 85 748 23 07
e-mail: bialystok@pinb.pl
e-puap: /pinbbialystok/SkrytkaESP
Osoba reprezentująca jednostkę:
Andrzej Czaban- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego

Załatwianie spraw:

poniedziałek                 800-1600

wtorek                        730-1530

środa                          730-1530

czwartek                      730-1530

piątek                          730-1530

Skargi i wnioski:

W sprawie skarg i wniosków Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 8:00-16-00.


 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 r. rozpoczyna się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Obowiązkiem Właściciela/Zarządcy budynku posiadającego źródło ciepła lub spalania paliw do 1MW jest wypełnienie odpowiedniej deklaracji i złożenia jej w wybrany sposób:

-przez stronę internetową www.zone.gunb.gov.pl,

-osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku)

Jeżeli dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. czas na złożenie deklaracji wynosi 12 miesięcy. W przypadku zainstalowania źródła ciepła lub spalania paliw po 1 lipca deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Deklaracje dla budynków i lokali mieszkalnych jak i niemieszkalnych można pobrać pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Andrzej Czaban - Dyrektor

Opublikował: Andrzej Czaban

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 14-11-2017

Data udostępnienia w BIP: 24-09-2014 13:33

Data modyfikacji informacji: 06-07-2021 12:02